Afgørelse om ændring af foranstaltning - Mariagerfjord Kommune, o7350

01-03-2023
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Mariagerfjord Kommune kan undlade at gennemføre foranstaltningen ”genslyngning” i Veddum Bæk, o7350 og i Voerbæk, o7349.

Afgørelse - Mariagerfjord Kommune, o7350