Afgørelse om ændring af foranstaltning - Lemvig Kommune, o8819_a

01-03-2023
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Lemvig Kommune kan undlade at gennemføre foranstaltningerne ”genslyngning” samt ”udlægning af groft materiale” i Fabjerg Kirke, o8819_a.

Afgørelse - Lemvig Kommune, o8819_a