Afgørelse om ændring af foranstaltning - Herning Kommune, o6312

29-03-2023
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Herning Kommune kan gennemføre foranstaltningen ”fjernelse af fysiske spærringer” som et supplement til de fastlagte foranstaltninger ”udlægning af groft materiale” i Bærkær Bæk, o6312.

Afgørelse - Herning Kommune, o6312