Afgørelse om ændring af foranstaltning - Hedensted Kommune, o5203

29-03-2023
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Hedensted Kommune kan tilføje foranstaltningen "fjernelse af fysiske spærringer" i Tilløb til As-Rårup Skelbæk, o5203.

Afgørelse - Hedensted Kommune, o5203