Afgørelse om ændring af foranstaltning - Guldborgsund Kommune, o3314_x

24-03-2023
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse efter § 5, stk. 4, i bekendtgørelse om indsatsprogrammer i T.T. Gundslev Å, o3314_x

Afgørelse - Guldborgsund Kommune, o3314_x