Afgørelse om ændring af foranstaltning - Aarhus Kommune, o2423_x og o9906_x

29-03-2023
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen meddeler Aarhus Kommune tilladelse til at fravige det fastlagte miljømål ”Godt økologisk potentiale senest 22. december 2015” for en delstrækning af Børup Grøften, o2423_x samt ”God økologisk tilstand senest 22. december 2015” for en delstrækning af Døde Å, o9906_x.

Afgørelse - Aarhus Kommune, o9906_x og 02423_x