Solar Park Kassø ApS: Miljøgodkendelse

16-05-2023

Miljøstyrelsen har givet Solar Park Kassø ApS, Kassøvej 23, 6230 Rødekro, miljøgodkendelse til etablering af Solar Park Kassø PtX - et produktionsanlæg, der producerer metanol. Der er forud for godkendelsen foretaget en miljøvurdering af Kassø PtX.
Klage skal være modtaget senest den 13. juni 2023.

Miljøgodkendelse

Projektet omhandler etableringen af et produktionsanlæg, der kan producere metanol ud fra brint, som er fremstillet ved elektrolyse af vand samt CO2 fra biogasanlæg m.v. Produktionen finder primært sted på basis af solenergi - et såkaldt Power-to-X-anlæg. Anlægget er beliggende mellem Kassø og Hjordkær i Aabenraa Kommune og etableres i et erhvervsområde ved siden af virksomhedens solcelleanlæg.

Der er forud for godkendelsen foretaget en miljøvurdering af Kassø PtX. Miljøgodkendelsen erstatter i den forbindelse tilladelsen efter miljøvurderingslovens §25, jf. § 15 stk. 4. En opsamling på miljøvurderingsprocessen samt ansøgningen fremgår af bilag til miljøgodkendelsen.

- læs miljøgodkendelsen inkl. ansøgning for Solar Park Kassø ApS

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.