Novozymes A/S Bagsværd: Miljøgodkendelse

12-05-2023

Miljøstyrelsen har givet Novozymes A/S Bagsværd Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd miljøgodkendelse til etablering Spraytørringsanlæg til fremstilling af enzympulver fra flydende enzymkoncentrat.
Klage skal være modtaget senest den 9. juni 2023.

Miljøgodkendelse 

I forbindelse med etablering af et nyt sprayanlæg i bygning 6P i Bagsværd, ønskes et tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse for bygning 6P, således at godkendelsen udvides med 6P spray tårnet.

Spraytørringsanlæg skal benyttes til tørring af enzymer til forskellige produktgrupper inden for vaskemidler og fødevarer.

- Læs miljøgodkendelsen for Novozymes Bagsværd

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.