Miljøcentre Gerringe – REFA I/S: Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering

09-05-2023

Miljøstyrelsen har givet REFA I/S miljøgodkendelse til etablering af et kemihus til sortering af indsamlet farligt affald i røde kasser fra husstande. Kemihuset skal stå inde på Miljøcenter Gerringes område, Gerringevej 15, 4970 Rødby.

Miljøstyrelsen har også truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

En klage skal være modtaget senest den 6. juni 2023.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen giver miljøgodkendelse til etablering og drift af et lille hus til sortering af indsamlet farligt affald fra husstande m.v.

- Læs miljøgodkendelsen for Miljøcenter Gerringe - REFA I/S

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver gennemførelse af en miljøvurdering, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023.

§ 21, stk. 2.

- Læs afgørelse om at projekt ikke omfattet af krav om miljøvurdering for Miljøcenter Gerringe - REFA I/S

Offentliggørelse 

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelserne