Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a.: Miljøgodkendelse

11-05-2023

Miljøstyrelsen har givet Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a., Engholmvej 19, 7470 Karup miljøgodkendelse til etablering af to fyringsanlæg til rumopvarmning på Åhusevej 8.
Klage skal være modtaget senest den 8. juni 2023.

Miljøgodkendelse

Projektet omfatter to fyringsanlæg på hver 66,3 kW til rumopvarmning af kontor, toiletter og bad på fabriksafdelingen på Åhusevej 8.

- læs miljøgodkendelsen for Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.