Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a.: Miljøgodkendelse

17-05-2023

Miljøstyrelsen har givet Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a., Engholmvej 19, 7470 Karup miljøgodkendelse til etablering af to luftafkast fra pakkeri på Åhusevej 3.
Klage skal være modtaget senest den 14. juni 2023.

Miljøgodkendelse

Projektet omfatter to luftafkast fra pakning af kartoffelmel og –fiber.

- læs miljøgodkendelsen for Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.