I/S Amager Ressourcecenter: Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering

25-05-2023

Miljøstyrelsen har givet I/S Amager Ressourcecenter, Vindmøllevej 6, 2300 København S, miljøgodkendelse til at forbrænde kasseret fyrværkeri.
Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Klage skal være modtaget senest den 22. juni 2023.

Miljøgodkendelse

Godkendelsen omfatter forbrænding af kasseret fyrværkeri, som leveres af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Der er tale om hjemmelavet og kasseret kommercielt fyrværkeri.

- Læs miljøgodkendelsen for I/S Amager Ressourcecenter

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver gennemførelse af en miljøvurdering, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023.

§ 21, stk. 2.

- Læs afgørelse om at projekt ikke omfattet af krav om miljøvurdering

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.