H2 Energy Esbjerg ApS: Supplerende høring, maj 2023, angående PtX projektet brintproduktionsanlæg i Veldbæk Erhvervsområde, Esbjerg Kommune

16-05-2023

Miljøstyrelsen fortager en supplerende høring for et brintproduktionsanlæg i Veldbæk Erhvervsområde i Esbjerg Kommune, der omhandler produktion af brint på basis af vedvarende energi (PtX). Årsagen er, at det ønskes at foretage mindre ændringer af den linjeføring, hvor elkablet skal lægges.
Bemærkninger til den supplerende høring skal være modtaget senest den 30. maj 2023.

Projektet er omfattet af miljøvurderingsloven og virksomheden har valgt at udarbejde en miljøkonsekvensrapport, inden Miljøstyrelsen skal vurdere, om projektet kan gennemføres. Miljøstyrelsen har udarbejdet i 2022 gennemført en høring af et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med input. Der er tale om mindre ændringer af føringen af elkablet ved Krogsgårdsvej og Station Endrup, som nu sendes i supplerende høring

- Supplerende høring for H2 Energy Esbjerg ApS

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Henvendelse

Bemærkninger til den supplerende høring skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen pr. mail på Obfuscated Email, på tlf. 72 54 40 00 eller pr. brev til Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C

Bemærk at fremsendelse pr. brev i gennemsnit tager 6 omdelingsdage og i visse tilfælde længere.

Anfør venligst dit navn og adresse samt vores j.nr. 2021 – 44614 på henvendelsen

Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger