Gasoliefyring på Avedøreværkets Blok 2: Afgørelse om at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

08-05-2023

Miljøstyrelsen har afgjort, at Ørsted A/S, Avedøreværket ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for gasoliefyring på Avedøreværkets Blok 2.
Klage skal være modtaget senest den 5. juni 2023.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

- Læs screeningsafgørelsen for Avedøreværket

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.