DKMA ApS: Afslag på miljøgodkendelse – Havbruget Valdemar Sejr

08-05-2023

Miljøstyrelsen har givet DKMA ApS, Hjortsøgårdvej 11, 4771 Kalvehave, afslag på miljøgodkendelse til etablering af ”Havbruget Valdemar Sejr” i Kattegat.

Klage skal være modtaget senest den 6. juni 2023.

Læs afgørelse for DKMA ApS – Havbruget Valdemar Sejr

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.