A/S Jydsk Aluminium Industri: Afgørelse om at udvidelse af hærderi ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

22-05-2023

Miljøstyrelsen har afgjort at Jydsk Aluminium Industri, Mørupvej 9, 7400 Herning ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for udvidelse af hærderiet med 6 ovne til modning og udglødning, ændring af 4 eksisterende ovne til både modning og udglødning samt etablering af et ekstra afkast for øget ventilation i arbejdsrum.

Klage skal være modtaget senest den 19. juni 2023.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

- Læs screeningsafgørelsen for A/S Jydsk Aluminium Industri

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.