Arla Foods amba Arinco: Ansøgning om miljøgodkendelse

17-05-2023

Arla Foods amba Arinco, har søgt om miljøgodkendelse til etablering af 6.000 m3 biogasoplag på Mælkevejen 4, 6920 Videbæk.
Bemærkninger til ansøgningen skal være modtaget senest den 14. juni 2023.

Ansøgning om miljøgodkendelse

På Arla Foods amba Arinco anvendes biogas som kilde til energiproduktion. På baggrund af driftserfaringerne er der opstået et ønske om at have et større gaslager, for derved at kunne opnå en mere robust og stabil drift. Der er derfor udarbejdet et projekt med henblik på at udskifte det nuværende gaslager, der har et volumen på ca. 500 m³, med et, der er på ca. 6.000 m³. Biogaslagret kan forenklet sagt betragtes som en ”udposning” på gasrøret, og der sker ingen produktion eller forarbejdning heri, ligesom der ej heller er tale om kørsel til/fra lagret.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Bemærkninger til ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 14. juni 2023.

Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet senest 2 uger, fra det er modtaget.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til ansøgningen, udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar.

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Henvendelse om ansøgningen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen pr. mail på Obfuscated Email, på tlf. 72 54 40 00 eller pr. brev til Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C. Bemærk at fremsendelse pr. brev i gennemsnit tager 6 omdelingsdage og i visse tilfælde længere.

Anfør venligst dit navn og adresse samt vores j.nr. 2023-27019 på henvendelsen.

Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger