Aars Fjernvarme Amba: afgørelse om, at etablering af luftvarmepumpe og akkumuleringstank ikke er om fattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt).

17-05-2023

Miljøstyrelsen har afgjort at Aars fjernvarme AMBA ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for etablering af luftvarmepumpe og akkumuleringstank ved Aars Fjernvarme.

Klage skal være modtaget senest den 14. juni 2023.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Der er endnu ikke truffet afgørelse om hvorvidt projektet kan opnå miljøgodkendelse.

- Læs afgørelsen for Aars fjernvarme AMBA 

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.