Vald. Birn A/S: Miljøgodkendelse

20-01-2023

Miljøstyrelsen har givet Vald. Birn A/S Frøjkvej 75, Holstebro miljøgodkendelse til etable-ring ændring af afkast fra slibemaskiner og rensemaskiner i produktionsafdelingen.
Klage skal være modtaget senest den 17. februar 2023

Miljøgodkendelse

Vald. Birn A/S, ønsker af energi- og klimahensyn, at foretage genvinding af varmen fra udsuget luft i afdeling 20 produktionsafdelingen. Varmen fra procesudsugning genvindes ved at føre luften igennem krydsvarmevelsler og ved recirkulering af procesudsugning.

- Læs miljøgodkendelsen for Vald. Birn A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.