TripleNine A/S Thyborøn: Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering

27-01-2023

Miljøstyrelsen har givet TripleNine A/S Thyborøn, Sydhalevej 14, 7680 Thyborøn miljøgodkendelse til etablering af olietankanlæg, installation af kombibrændere og fyring med marine gas oil. Miljøstyrelsen har derud over truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Klage skal være modtaget senest den 24. februar 2023.

Miljøgodkendelse

TripleNine A/S Thyborøn ønsker af hensyn til forsyningssikkerheden, at kunne anvende marine gas oil som brændsel i virksomhedens kedler og lugtforbrændingsanlæg. Olien leveres fra nærliggende olielager. Virksomheden har i forvejen tilladelse til at anvende kul og naturgas som brændsel.

- Læs miljøgodkendelsen for TripleNine A/S Thyborøn

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver gennemførelse af en miljøvurdering, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023 § 21, stk. 2.

- Læs afgørelse om at projekt ikke omfattet af krav om miljøvurdering

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.