Stena Recycling A/S Grenaa: Miljøgodkendelse til etablering af opgradering af magnetisk fines, NF-sorteringslinje samt udvidelse af produktionsareal med 5000m2.

19-01-2023

Miljøstyrelsen har givet Stena Recycling A/S Grenaa, Plutovej 3, 8500 Grenaa tillæg til miljøgodkendelse til etablering af opgradering af magnetisk fines, NF-sorteringslinje samt udvidelse af produktionsareal med 5000m2.

Klage skal være modtaget senest den 16. februar 2023.

Miljøgodkendelse til etablering af opgradering af magnetisk fines, NF-sorteringslinje samt udvidelse af areal

Den eksisterende tromlesigte udskiftes med et nyt NF-anlæg for ikke jernholdigt materiale, med tilhørende hal. Anlægget til sortering af magnetisk fines opgraderes med et efterbehandlingsanlæg. Arealet, mod sydøst, ved det nye NF-anlæg, udvides og befæstes så der skabes plads til udvidelse af de nuværende oplagspladser samt en udskibningsboks for NF. Derudover udvides der med og befæstes et areal, vest for det nuværende befæstede areal.

- Læs miljøgodkendelsen for Stena Recycling A/S, Grenaa

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.