Novo Nordisk, Bagsværd: Miljøgodkendelse

23-01-2023

Miljøstyrelsen har givet Novo Nordisk, Novo Allé 1, Bagsværd, miljøgodkendelse til etablering af anlæg i bygning 4C.
Klage skal være modtaget senest den 20. februar 2023.

Miljøgodkendelse

Novo Nordisk ønsker at flytte et anlæg til gæring og oprensning af forsøgsprodukter fra bygning 1T til bygning 4C.

- læs miljøgodkendelsen for Novo Nordisk

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.