I/S Amager Ressourcecenter: Miljøgodkendelse

16-01-2023

Miljøstyrelsen har givet I/S Amager Ressourcecenter, Vindmøllevej 6, 2300 København S miljøgodkendelse til etablering af et demonstrationsanlæg til fangst af kuldioxid.
Klage skal være modtaget senest den 13. februar 2023

Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelsen omfatter et demonstrationsanlæg til fangst af kuldioxid (CO2) fra røg fra affaldsforbrænding. Godkendelsen er tidsbegrænset til 1. januar 2026. Demonstrationsanlægget skal fange 1.000 tons CO2 pr. år. Formålet med anlægget er test af anlægskonfiguration, driftsforhold og integration i eksisterende proces med henblik på senere at etablere fuldskalanlæg til kuldioxidfangst på virksomheden med fangst af 500.000 tons CO2 pr. år.

- Læs miljøgodkendelsen for I/S Amager Ressourcecenter 

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.