EU's nye rådsforordning om bl.a. sagsbehandlingstider

02-01-2023
Miljøvurdering

EU har den 22. december 2022 vedtaget en rådsforordning om en ramme for fremskyndelse af udbredelsen af vedvarende energi (VE).

Forordningen fastsætter blandt andet begrænsninger på sagsbehandlingstid for visse VE-projekter, samt en kategorisering af VE som en tungtvejende offentlig interesse.

Forordningen er trådt i kraft den 30. december 2022 og vil gælde i 18 måneder fra ikrafttrædelsen. Forordningen vil have direkte virkning i dansk ret og har forrang for miljøvurderingsloven, når der afviges fra regler heri. Folketinget forventes i den kommende tid at vedtage dansk følgelovgivning vedrørende forordningen, i de tilfælde hvor det er relevant.

Du kan se og læse mere om rådsforordningen på Energistyrelsens hjemmeside: