DKMA ApS: Afslag på Miljøgodkendelse – Havbruget Gorm Den Gamle

27-01-2023

Miljøstyrelsen har givet DKMA ApS, Hjortsøgårdvej 1, 4771 Kalvehave afslag på miljøgod-kendelse til etablering af Havbruget Gorm Den Gamle.

Klage skal være modtaget senest den 24. februar 2023.

Afslag på miljøgodkendelse 

- Læs afgørelse for DKMA ApS – Havbruget Gorm Den Gamle

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.