Danish Oil Pipe A/S - Råolieterminalen: Miljøgodkendelse – Tillægsgodkendelse til MBBR-anlæg til rensning af spildevand

24-01-2023

Miljøstyrelsen har givet Danish Oil Pipe A/S – Råolieterminalen, Vejlbyvej 30, 7000 Fredericia, miljøgodkendelse til etablering MBBR-anlæg (Moving Bed Biofilm Reaktor) til rensning af spildevand.
Klage skal være modtaget senest den 21. februar 2023.

Miljøgodkendelse til MBBR-anlæg til rensning af spildevand

Anlægget er et ekstra rensetrin til virksomhedens eksisterende spildevandsanlæg Lurgi. ”Fuldskala” MBBR-anlægget er udviklet og dimensioneret på grundlag af et pilotprojekt (MBBR-testanlæg), som har været i drift fra 2019.

- Læs miljøgodkendelsen for Danish Oil Pipe A/S - Råolieterminalen

- Læs bilag til miljøgodkendelse for Danish Oil Pipe A/S - Råolieterminalen

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.