Afgørelse om at projektet vedr. 150 kV Fraugde-Odense SØ, luftledning til kabel ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

09-01-2023
Miljøvurdering

Miljøstyrelsen har afgjort at Energinet ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for projektet vedr. 150 kV Fraugde-Odense SØ, luftledning til kabel.

Projektet er beliggende i Odense Kommune

Formålet med projektet er at etablere et nyt kabelanlæg og fjerne det udtjente 150 kV luftledningsanlæg på strækningen mellem højspændingsstationerne Fraugde og Odense SØ. På stationerne vil der yderligere blive fortaget ændringer, idet der etableres el-teknisk anlæg til at modtage kabelanlægget og modtagelse af luftledningsanlæg vil blive fjernet.

 

Afgørelsen om at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, er truffet på baggrund af en screening efter miljøvurderingslovens § 21. Al relevant materiale kan tilgås nedenfor:

 

Journal nr.: 2022 - 26469

 

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Klagevejledning fremgår af selve afgørelsen.

En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 06.02.2023.