Afgørelse om ændring af foranstaltning - Frederikshavn Kommune, 08037

17-01-2023
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Frederikshavn Kommune ikke kan gennemføre foranstaltningen ”udskiftning af bundmateriale” som et supplement til de fastlagte foranstaltninger ”genslyngning” og ”udlægning af groft materiale” i Jerup Å, 08037.

Afgørelse - Frederikshavn Kommune, 08037