Afgørelse om ændring af foranstaltning - Aalborg Kommune, o7561

30-01-2023
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Aalborg Kommune kan undlade at gennemføre foranstaltningen ”restaurering” i Flamsted Bæk, o7561.

Afgørelse - Aalborg Kommune, o7561