Special Waste System A/S: Revurdering og miljøgodkendelser samt afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af DeNOx anlæg

01-02-2023

Miljøstyrelsen har revurderet Special Waste System A/S gældende miljøgodkendelser, og samtidig givet nye miljøgodkendelser til udvidelse af lagermængden og lagerområdet, udvidet driftstid samt etablering og drift af SNCR anlæg med udledning af NH3 og N2O.

Miljøstyrelsen har tidligere truffet afgørelse om, at udvidelse af lagermængden og lager-området og udvidet driftstid ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Miljøstyrelsen har samtidig med denne afgørelse truffet afgørelse om, at etablering og drift af DeNOx-anlæg ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Klage skal være modtaget senest den 1. marts 2023.

Revurderinger og Miljøgodkendelser 

- Læs revurderingen med miljøgodkendelsen for Special Waste System A/S

Ikke krav om miljøvurdering for etablering og drift af DeNOx anlæg.

Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at etablering og drift af DeNOx-anlæg ikke kræver gennemførelse af en miljøvurdering, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023.

§ 21, stk. 2.

Miljøstyrelsen har den 11. august 2022, truffet afgørelse om, at udvidelse af lagermængden og lager-området og udvidet driftstid ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.