Palsgaard A/S: Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering

21-02-2023

Miljøstyrelsen har givet Palsgaard A/S miljøgodkendelse til permanent brug af LPG som fyringsmedie samt tankoplag på Palsgaard A/S.
Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.
Klage skal være modtaget senest den 21. marts 2023.

Miljøgodkendelse

Der er givet miljøgodkendelse til permanent brug af LPG som fyringsmedie på specifikke kedler på Palsgaard A/S samt tankoplag af LPG

- læs miljøgodkendelsen for Palsgaard A/S

Ikke krav om miljøvurdering 

Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver gennemførelse af en miljøvurdering, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023.

- læs afgørelse om at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.