Novo Nordisk A/S, Hillerød: Miljøgodkendelse

10-02-2023

Miljøstyrelsen har givet Novo Nordisk A/S, Brennum Park 1, 3400 Hillerød miljøgodkendelse til en tilbygning til håndtering af affald.
Klage skal være modtaget senest den 10. marts 2023.

Miljøgodkendelse 

Godkendelsen omfatter en tilbygning til håndtering af virksomhedens eksisterende plastik- og papaffald fra pakkelinjer. I tilbygningen opstilles affaldskomprimatorer, til håndtering af affaldet.

- Læs miljøgodkendelsen for Novo Nordisk A/S, Hillerød

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.