Musholm A/S: Afslag på miljøgodkendelse – Havbruget Hesselø, position B

09-02-2023

Miljøstyrelsen har meddelt MUSHOLM A/S, Strandvejen 101, 4281 Gørlev, afslag på miljøgodkendelse til etablering af ”Havbruget Hesselø” i Kattegat.

Klage skal være modtaget senest den 9. marts 2023.

Afslag på miljøgodkendelse

- Læs afgørelse for Musholm A/S – Havbruget Hesselø

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.