Kalundborg Refinery A/S: Miljøgodkendelse

10-02-2023

Miljøstyrelsen har givet Kalundborg Refinery A/S miljøgodkendelse til udskiftning af nødstrømsanlægget.
Klage skal være modtaget senest den 10. marts 2023.

Miljøgodkendelse 

Der er tale om 1:1 udskiftning af nødstrømssystemet bestående af to nødgeneratorer og en tilhørende 2-kammer dieselolietank på 4000 l.

- Læs miljøgodkendelsen for Kalundborg Refinery A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.