Foreningen Brejning Lystbådehavn, Klaptilladelse

15-02-2023

Miljøstyrelsen giver Foreningen Brejning Lystbådehavn tilladelse til at klapning af en samlet mængde på 540 m3 oprensningsmateriale fra dele af havnebassinet. Klagefristen udløber den 15. marts 2023.

Klaptilladelsen kan ses her: Foreningen Brejning Lystbådehavn

En klage skal ske via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus, via følgende hjemmeside https://kpo.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før dagen efter at klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.