BIOFOS A/S Slamforbrænding Renseanlæg Lynetten: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

10-02-2023

Miljøstyrelsen har afgjort, at BIOFOS A/S Slamforbrænding Renseanlæg Lynetten, Refshalevej 250, 1432 København K, kan foretage etablering af nyt posefilter, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

Klage skal være modtaget senest den 10. marts 2023.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt 

- Læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for BIOFOS A/S Slamforbrænding Renseanlæg Lynetten

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.