A/S Affaldsdeponi af 1/8-1990: Afgørelse om at etablering af forrensningsanlæg ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

28-02-2023

Miljøstyrelsen har afgjort at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med etablering af forrensningsanlæg på A/S Affaldsdeponi af 1/8-1990, Roskildevej 17A, 4330 Hvalsø.

Klage skal være modtaget senest den 28. marts 2023.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

- Læs screeningsafgørelsen for A/S Affaldsdeponi af 1/8-1990

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.