Arla Foods amba Taulov Mejeri: Miljøgodkendelse

15-02-2023

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods amba Taulov Mejeri, Danbovej 2, Fredericia miljøgodkendelse til vilkårsændring for tidspunkt for levering af gasolie.
Klage skal være modtaget senest den 15. marts 2023.

Miljøgodkendelse

Arla Foods amba Taulov Mejeri har fået miljøgodkendelse af gasoliefyring på eksisterende kedler den 18. oktober 2022. Med denne afgørelse ændres vilkår for modtagelse af gasolie fra at kunne foregå på hverdage og lørdage i dagsperioden, til fremadrettet at være muligt  alle ugens dage inkl. søndage og hellidage i både dag- og aftentimerne. Virksomheden opnår dermed en mere rummelig miljøgodkendelse for leveringstidspunkt af gasolie.

- læs miljøgodkendelsen for Arla Foods amba Taulov Mejeri

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.