Arla Foods amba Bislev Mejeri: Miljøgodkendelse

14-02-2023

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods amba Bislev Mejeri, Hvalpsundvej 3, 9240 Nibe miljøgodkendelse til etablering af 2 nye køleanlæg.
Klage skal være modtaget senest den 14. marts 2023.

Miljøgodkendelse

Mejeriet har ønsket at opstille to nye køleanlæg indeholdende i alt 4 stk. frikølere til nedkøling af eksisterende tavlerum.

- læs miljøgodkendelsen for Arla Foods amba Bislev Mejeri

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.