Afgørelse om fravigelse af miljømål - Skive Kommune, o7271_x

20-02-2023
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen meddeler Skive Kommune tilladelse til at fravige det fastlagte miljømål ”God økologisk tilstand senest 22. december 2015” for en delstrækning af Rusted Møllebæk, o7271_x,

Afgørelse - Skive Kommune, o7271_x