Afgørelse om ændring af foranstaltning - Lemvig Kommune, o8815

20-02-2023
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Lemvig Kommune kan gennemføre foranstaltningen ”udskiftning af bundmateriale” som et supplement til de fastlagte foranstaltninger ”genslyngning” samt ”udlægning af groft materiale” i Dybde Å/Seltdalsgrøft, o8815.

Afgørelse - Lemvig Kommune, o8815