Afgørelse om ændring af foranstaltning - Kerteminde Kommune, o8294

24-02-2023
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Kerteminde Kommune kan gennemføre foranstaltningen ”etablering af træer” i stedet for den planlagte foranstaltning ”udskiftning af bundmateriale” i Geels Å, o8294.

Afgørelse - Kerteminde Kommune, o8294