Skjern Paper A/S: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

26-04-2023

Miljøstyrelsen har afgjort, at Skjern Paper A/S kan foretage forhøjelse af skorsten fra hætteafkast ved Skjern Paper A/S, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.
Klage skal være modtaget senest den 24. maj 2023.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for Skjern Paper A/S

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.