Screeningsafgørelse af 18. april 2023 efter miljøvurderingslovens §10 ved ændring af godkendelsesbekendtgørelsen

19-04-2023
Miljøvurdering Miljøvurdering

Miljøstyrelsen har sendt et udkast til ændring af godkendelsesbekendtgørelsen i høring. Høringen, der kan findes på høringsportalen, udløber den 3. maj 2023.

Miljøstyrelsen har i tilknytning hertil i dag truffet en screeningsafgørelse efter miljøvurderingslovens § 10, da styrelsen vurderer, at ændringerne er omfattet af miljøvurderingsloven.
Miljøstyrelsens afgørelse er, at ændringerne har en sådan karakter, at der ikke skal foretages en miljøvurdering efter miljøvurderingsloven.
Du kan læse afgørelsen, herunder klagevejledning, her:
Screeningsafgørelse om ændring af godkendelsesbekendtgørelsen.

Afgørelsen er offentliggjort på høringsportalen den 1. maj 2023, hvorfor klagefristen skal regnes fra denne dato.