Sabro A/S: Miljøgodkendelse

24-04-2023

Miljøstyrelsen har givet Sabro A/S, Holmagervej 2, 8543 Hornslet miljøgodkendelse til udskiftning af slyngrenser.
Klage skal være modtaget senest den 22. maj 2023.

Miljøgodkendelse

Udskiftning af slyngrenser

- Læs miljøgodkendelsen for Sabro A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.