Novo Nordisk A/S, Hillerød: Miljøgodkendelse

12-04-2023

Miljøstyrelsen har givet Novo Nordisk A/S, Brennum Park 1, 3400 Hillerød miljøgodkendelse til udvidelse af bygning 25A til nye montage/pakkelinjer.

Klage skal være modtaget senest den 10. maj 2023.

Miljøgodkendelse

Udvidelse af bygning 25A til nye montage/pakkelinjer

- Læs miljøgodkendelsen for Novo Nordisk A/S, Hillerød

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.