Kalundborg Refinery A/S: Miljøgodkendelse til midlertidig støjlempelse

17-04-2023

Miljøstyrelsen har givet Kalundborg Refinery A/S miljøgodkendelse til midlertidig støjlempelse i forbindelse med delvis nedlukning på Raffinaderiet.
Klage skal være modtaget senest den 1. maj 2023.

Miljøgodkendelse

Lempelsen gives i forbindelse med, at der i perioden 14.-19. april 2023 er planlagt

nedlukning af sektion 4800/4850. Under nedlukningen er der behov for at

rense diverse udstyr på Raffinaderiets vaskeplads/spuleplads, hvilket medfører

behov for lempelse af støjgrænsen i referencepunkt R2.

- Læs miljøgodkendelsen for Kalundborg Refinery A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.