Høring af ansøgning om tilladelse til efterforskning af råstoffer på havet - Miljøstyrelsen

14-04-2023

Ansøgningen er indsendt af Miljøstyrelsen, som søger om tilladelse til efterforskning som del i styrelsens arbejde med kortlægning af råstoffer i de danske farvande. Efterforskningen omfatter indsamling af råstofboringer i op til 24 områder i de danske farvande.

Miljøstyrelsen søger om tilladelse til råstofefterforskning uden efterfølgende indvindingsret, jf. råstoflovens § 20, stk. 2, nr. 4.

Der gøres opmærksom på at efterforskningen udelukkende udføres for at øge Miljøstyrelsens viden om råstofressourcer i de danske farvande. Efterforskningen er ikke udtryk for, at der planlægges råstofindvinding i efterforskningsområderne.

Ansøgning samt bilag kan tilgås her (zip-komprimerede filer).

Bemærkninger bedes sendt til Miljøstyrelsen, så vidt muligt elektronisk på Obfuscated Email senest den 28. april 2023 kl. 12.00.