Fjernvarme Fyn Produktion A/S: Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering

28-04-2023

Miljøstyrelsen har givet Fjernvarme Fyn Produktion A/S, Havnegade 120, 5000 Odense C, miljøgodkendelse til etablering af et åbent planlager for biobrændsler til Bio Blok 2.

Klage skal være modtaget senest den 26. maj 2023.

Miljøgodkendelse

Godkendelsen omhandler et åbent planlager, som vil give mulighed for, at produktionen på Bio Blok 2 kan fortsætte over weekend og gennem jul og påske mv., uden at der skal tilføres biobrændsler udefra til virksomheden i disse perioder. Lageret placeres på et 15.000 m2 stort område af den eksisterende kulplads til Blok 7 umiddelbart nord for brændselsmodtagelsen for Bio Blok 2. Planlageret kan tilføres biobrændsel med lastbil eller skib på hverdage i tidsrummet 07:00 – 20:00.

- Læs miljøgodkendelsen for Fjernvarme Fyn Produktion A/S

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver gennemførelse af en miljøvurdering, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. § 21, stk. 2 i Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023.

- Læs afgørelse om at projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering for Fjernvarme Fyn Produktion A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.