DuPont Nutrition Biosciences ApS: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

28-04-2023

Miljøstyrelsen har afgjort, at DuPont Nutrition Biosciences ApS, IFF Nourish, Tårnvej 25, 7200 Grindsted kan etablere en 6 m3 reaktor og 2 stk. 30 m3 tanke i en eksisterende emulgatorproduktionslinje (Dimodan 4) for for forøgelse af opholdstiden i processen, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

Klage skal være modtaget senest den 30. maj 2023.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for DuPont Nutrition Biosciences ApS

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.